G_H - Mijn Diepste Ziel

Mijn Diepste Ziel
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

G_H

Gedachten


Gedachten dwalen
Soms vloeit er een traan
Voeren ze je door diepe dalen

Gedachten zorgen
Soms voor een lach
Op de dag van morgen

Gedachten zeggen
Soms stilletjes in je hoofd
Je ergens bij neer te leggen

Gedachten vermijden
Soms heel even maar
Je door je hart te laten leiden

Gedachten maken
Soms van kleine dingen
Onoverkomelijke zaken

Gedachten komen
Soms zie je door het bos
Niet meer de bomen

Gedachten gaan
Soms ook wel weg
Kun je sterkste storm doorstaan


Geef me wat ruimte Ned. Italiaans en Engels


Ik ben gewoon...
...een vrouw
...een moeder
maar vooral...
gewoon een mens

met eigen gedachten
eigen gevoel
een eigen mindset

Geef me
wat ruimte af en toe
om te ademen...
mezelf te zijn...
energie te krijgen...
tot rust te komen...
Héél even "zen"  
is mijn grote wens

Want...
ik blijf gewoon...
...een vrouw
...een moeder
maar vooral...
gewoon een mens

Dammi un po di spazio

Sono sola
...una donna
...una madre
ma sopratutto...
un essere umano

Con i propri pensieri
proprio sentimento
e la mia mentalita

Dammi
qualche spazio ogni tanto
per respirare...
essere me stessa...
ottenere energia...
per rilassarmi...
un attimo "Zen"
è il mio grande desiderio

Perchè
Sono una donna
...una madre
ma sopratutto...
un essere umano

Give me some space

I'm just...
...a woman
...a mother
but most of all...
just a human being

with my own thoughts
own feelings
my own mindset

Give me some space
occasionally
just to breathe ...
to be myself ...
to get energy ...
to chill ...
To feel "laid back"
is what I want

For ...
I just stay ...
...a woman
...a mother
but most of all...
just a human being
Gevoelens...


Niets laten merken
Niemand belasten

Opkroppen, wegstoppen

Beklemmend
Pijn en verdriet

Negatief, onderdrukken
Positief, fijn dat ze er zijn

Gevoelens...

Diepzinnig
Bevrijdend

Gelukzalig,
Bindend

Gevoelens

Tonen alles
Bedriegen je niet


Ga nu maar

Ga nu maar
in rust en vertrouwen
je weg vervolgen.
Niet bij elke moeilijkheid
stil blijven staan,
vreugde en verdriet
durven te accepteren.
En durf je het aan
hier ook iets van te leren,
dan geeft het je de kracht
die niemand je kan ontnemenGedragen...


Gedragen door je afkomst
Er eigenlijk niet mogen zijn
Geeft houvast toekomst
Neemt weg de scherpe pijn

Gedragen door een vriendschap
Verbreken slechte banden
Nieuwe kameraadschap
Draag je dan op handen

Gedragen door het heden
Geluksmomenten
Verwerk je het verleden
Bouwt nieuwe fundamenten

Gedragen door de liefde
Kun je de wereld aan
Ondanks wat je ooit griefde
Kun je nu verder gaan


Gedachten


Gedachten dwalen
Soms vloeit er een traan
Voeren ze je door diepe dalen

Gedachten zorgen
Soms voor een lach
Op de dag van morgen

Gedachten zeggen
Soms stilletjes in je hoofd
Je ergens bij neer te leggen

Gedachten vermijden
Soms heel even maar
Je door je hart te laten leiden

Gedachten maken
Soms van kleine dingen
Onoverkomelijke zaken

Gedachten komen
Soms zie je door het bos
Niet meer de bomen

Gedachten gaan
Soms ook wel weg
En kun je sterkste storm doorstaan


Geen goed voorbeeld

Geen goed voorbeeld
Had ik toen je werd geboren.
Geen goed voorbeeld
What so ever.

Geen goed voorbeeld.
Hoe zou het opvoeden toch horen?
Geen goed voorbeeld
Je te vormen voor Life forever.

Geen goed voorbeeld
Wist echter toch de weg te bewandelen
Geen goed voorbeeld
Mijn moederhart ging vanzelf wel handelen

Geen goed voorbeeld
Toch zijn we er in geslaagd je te vormen
Geen goed voorbeeld
Tot volwassenheid, waarden en normen

Geen goed voorbeeld
Je te leren hoe je je door de Boze wereld slaat
Geen goed voorbeeld
Maar ik ben zo trots op het resultaat

Geen goed voorbeeld
Doen wat je leuk vind, de belangrijkste levensles
Geen goed voorbeeld
Toch heb je nu liefde, geluk en maatschappelijk succes

Geen goed voorbeeld
Naar eer en geweten heb ik m’n best gedaan
Geen goed voorbeeld
Heb ik het dan toch nog niet zo slecht gedaan?


Gekwetst


Soms hoor je de stilte
Door alles heen

Gekwetst
Teleurgesteld
Maar niets laten merken

Ontredderd
Verdrietig
Misschien boos te zijn

Hoe alles
In je hoofd te verwerken
Het doet soms zo'n pijn

Zit hier stil te peinzen
In stilte en alleen


Geluk

Laatst schreef iemand mij:
Ik hoop, dat je gelukkig bent.
Hetgeen  wat ik daarop toen zei
is, dat ik heel tevreden ben

Want: wat is eigenlijk geluk?
Wat is dat voor een gevoel?
Vertel het me: wat is geluk?
Wie weet wat ik bedoel.

Er zijn van die gebeurtenissen,
Die een bepaald gevoel geven
En die je nooit zou willen missen
Is dat wat ze zeggen: het geluk beleven?

Momentopnames zijn het vaak
Die zorgen dat je lacht
Eén woord van iemand, dat je raakt
Zo uit het niets, heel onverwacht!

Geluk: een heel groot woord, wat heet.
Een onbeschrijfelijk fenomeen
Abstract en toch ook weer concreet
Er gaat een goed gevoel door je heen.

Zou dat het zijn, wat ik bedoel
Iets dat je niet kunt sturen
Het is er zomaar, dat gevoel
Kon het maar eeuwig duren.


Grobbetje

Kindje, lief klein grobbetje
Mamma stopt je in je tobbetje
Je gaat in het bad
Het water is lekker nat

Kindje, lief klein grobbetje
Papa stopt je in je tobbetje
Eerst wast hij je oren
Van achteren en van voren

Kindje, lief klein grobbetje
Mama stopt je in je tobbetje
En ze wast je haar zo
Maar eerst pakt ze de shampoo


Kindje, lief klein grobbetje
Papa stopt je in je tobbetje
Een schone pyama/nachtpon aan
En lekker slapen gaan.

Het leven staat stil


De wereld gaat door
Maar het leven staat stil

Dit is niet wat we willen
Wij mensen
Met wensen
Maar helaas
Zo staat het er voor

Veel moet nu op afstand
Werken en school
Geen familie of vrienden
Geen leuke dingen
Bezoekjes, vakanties
Noch sociaal contact
't Is niet wat we verdienen

Allemaal gaan we
Door moeilijke tijden
van een virus
Nauwelijks of niet te bestrijden

Het wordt voor de mensheid
Een heel moeilijk jaar
Maar we gaan het redden
Met vechtlust, hoop,
humor en vertrouwen
Wees lief en zorg voor elkaar

Het leven staat stil
Maar de wereld gaat door


Herinneringen


Soms ben je net
vergeten groenten
die je af en toe eens eet
als je het even
niet meet weet
Dan grijp je terug
naar oude dingen
die je nooit vergeet
Herinneringen

Bij mensen
gebeurt precies hetzelfde
Zolang het goed gaat
En voor de wind
Ben je overbodig
Heb je zorgen
en tegenspoed
Ben je toch
opeens weer nodig
Ook dan
Grijp je terug
naar oude dingen
vrienden
die je altijd helpen
in lief en leed
Herinneringen

Je weet
dat ze er altijd waren
er ook altijd zullen zijn
Je zult ze in je hoofd bewaren
En zonodig
haal je ze
dan weer tevoorschijn
Herinneringen


High Heels

Your slender feet
Slipping into
Those black high heels

Every step you take
looks so graceful
You don't need those wheels

Walking graceful
down the road
So self assured

You' re a fancy lady
Dancing through the night
On your black high heels


Hoe dan...

Mijn hart zegt
Ik hou van jou voor altijd
Mijn hoofd zegt
Liefde laat zich niet dwingen

Mijn hart zegt
Ik wil niet zonder jou leven
Mijn hoofd zegt
Hele andere dingen

Mijn hart zegt
Ik wil altijd bij je zijn
Mijn hoofd zegt
Waarom doe je me zoveel pijn

Mijn hart zegt
Ik laat je nooit meer los
Mijn hoofd zegt
Kijk naar wat je dit zelf kost

Mijn hart zegt
Ik wil niet verstandelijk denken
Mijn hoofd zegt
Je kunt zo je hart niet schenken

Mijn hart zegt
Blijf bij me laat me niet gaan
Mijn hoofd zegt
Houden van ...is ook laten gaan


Hoe zal het verder gaan


Zeg me
Hoe zal het verder gaan

Zeg me
Raak ik je nu kwijt
Heb je
Na al die mooie jaren
Nu nooit meer tijd

Zeg me
Dat ik je niet zal verliezen
Dat je
Mijn vriend zult zijn
Nu je een andere weg moest kiezen

Ik zeg je
Ik zal er altijd zijn
Ondanks alles
Altijd achter je staan
Al doet mijn hart nog zoveel pijn

Zeg me
Hoe zal het verder gaan


Houden van...


Houden van
Is soms niet genoeg
Als je denkt te weten
Wat liefde is
Juich je misschien te vroeg

Onder geen voorwaarde wil je
Het gevoel toelaten
Dat er iets niet klopt
Maar de tijd leert
En dan weet je
Liefde is.. ook loslatenHaat


Ik kijk naar buiten door het raam...
en stiekem laat ik een traan...
de lucht is grijs en koel...
en het is alleen kou dat ik voel!
Het is alsof de wereld is aan het vergaan...
alsof de planeet aarde binnenkort niet meer zal bestaan!
Een briesje wind komt de kamer binnen...
wanneer ik op mijn kamer een gedicht zit te verzinnen...
ik zie geen straaltje zon...
zal het nu ophouden... waar het ooit allemaal begon?
Zal de zon nooit meer schijnen,
zullen alle blije gezichten verdwijnen?
Zal al de liefde vergaan
en zal alleen haat nog bestaan?
Is God boos, omdat er zo veel slechte dingen gebeuren?
Is Hij boos, omdat mensen zoveel harten en levens verscheuren?
Ik ga naar buiten...
Ik hoor geen vogeltjes fluiten...
Ik hoor alleen wind...
Ik hoor niet één blij spelend kind!
Alleen haat en kou hangt in de lucht...
ik slaak een diepe zucht?
is dit nu het einde van het leven?
zal de wereld het binnenkort begeven?
zal God alle mensen straffen voor al die haat?
tot uiteindelijk de hele wereld vergaat?Heb je me zo gehaat?

Is het werkelijk waar?
Heb je me echt zo gehaat?
Omdat ik niet het jongetje was dat je graag wilde?
Maar een meisje dat je beslist niet optilde?

Die baby is toch niet van mij
Is hetgeen je van me zei.
Dat werd mij later pas verteld.
Maar een geslacht wordt niet voorspeld.

Voor iedereen hield je je groot.
En deed of je van en met me genoot.
Je speelde toneel en was mijn “vriendin”’
Dit had voor mij totaal geen zin.

Het heeft me heel veel pijn gedaan.
Ben geestelijk en lichamelijk aangedaan
Een meisjesnaam die had je niet.
Wel Jasper ja, iets anders wist niet.

Een kreng was ik, dat je nooit wou
Nooit zei je ook: ik hou van jou.
Dat is wat me voor ogen staat
Wat heb je me gehaat.

’t Is duidelijk om wie het gaat in dit gedicht.
Het lijkt een klap in je gezicht.
Zo was mijn moeder, van buiten aardig.
Maar diep van binnen mensonwaardig.

Of ik het ooit zal kunnen vergeven?
Ik weet het niet, ‘k moet er maar mee leven.
Gelukkig kan ik het wel “parkeren”
Momenten die het terug doen keren

Ik zal dit nooit kunnen vergeten.
Ik heb het altijd stiekem wel geweten.
Soms was een sprankje hoop toch daar
Maar nee, het bleek: ’t Is werkelijk waar.Heel even…

Heel even
Mocht jij haar vader zijn.
Heel even,
Ze was zo mooi, zo klein
Heel even
lag ze in je armen
Heel even
kon je haar verwarmen.
Maar leven…
Nee, dat mocht ze niet.
En dat gegeven
doet je verscheuren van verdriet
Heel even
Mocht ze bij je zijn
Maar heel je leven
Zul jij haar vader zijn.Heel alleen


Heel alleen zit ze op haar kamer
Eenzaam op een stoel
Minuten kruipen voorbij
Zonder uitzicht of een doel

Zo slijt ze haar dagen
Minuten worden uren
Stel je eens voor hoe lang
Een dag dan zal duren

Smachtend naar en wachtend
Op het wekelijkse uitje
Of de zon nu schijnt  
Of bij een regenbuitje

Het moment breekt aan
Eindelijk eventjes naar buiten
Uit haar ogen vloeit een traan
Als zij de vogels hoort fluiten

Genieten van de buitenlucht
Haar haren bewegen in de wind
Zorgen voor morgen zijn er niet
Even vrij ...  blij als een kind

Zeg me...

Wat is de kwaliteit van leven
Als je zo alleen en afhankelijk bent
't Is zo fijn haar dit te kunnen geven
Te zien dat ze alles nog herkent

Een lieve vrouw van vlees en bloed
Heel oud en zeer fragiel
Het doet haar elke week zo goed
Raakt haar recht in het hart en zielHoop

Kijk niet achterom.
maar kijk naar de dag van morgen,
Want in elke nieuw dag,
ligt nieuwe hoop verborgen.
Al lijkt de toekomst zo onzeker,
maakt het je een beetje bang.
Krijg weer vertrouwen en  leer weer geloven,
dan zal eens de zon weer schijnen.
je hele verdere leven lang.
Houden van ....


Houden van je kind
Is niet alleen
Dat je alles goed vindt
Met alles toestaan daar bereik je niets mee

Door vertrouwen te geven
Maar toch ook te sturen
In hun jonge leven
Zullen ze ook weleens moeten bezuren

Vaste regels duidelijk stellen
En de juiste keuzes maken
Praten, beide meningen tellen
Opdat ze niet de weg kwijtraken

Weten wat je hebt aan elkaar
Want niets in dit leven
Is vanzelfsprekend
Van beide kanten nemen en geven

Het samen hebben van plezier
Ook dat je samen goede structuur vindt
Normen, waarden en ook veel vertier
Dat is houden van je kind


 
© Copyright 2015 Hannie Groenberg Herrebout
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu